czy wojsko wlicza się do stażu pracy

Czy wojsko wlicza się do stażu pracy? Staż pracy ma istotne znaczenie przy ustalaniu prawa do urlopu i innych uprawnień pracowniczych. Jest to nic innego, jak łączna długość okresów zatrudnienia, przy czym nie ma znaczenia czy występowały przerwy w zatrudnieniu oraz w sposób ustał stosunek pracy. Do stażu pracy dolicza się także niektóre okresy, w których nie świadczono pracy. W momencie zatrudnienia należy przedłożyć pracodawcy dokumenty potwierdzające staż pracy, aby obliczyć przysługujące mu dni urlopu oraz ewentualne inne korzyści związane z zatrudnieniem, takie jak prawo do odprawy lub nagrody jubileuszowej.

Czy wojsko wlicza się do stażu pracy?

czy wojsko wlicza się do stażu pracyCzy wojsko wlicza się do stażu pracy? Przepisy prawa określają jakie okresy pozostawania poza stosunkiem pracy są zaliczane do stażu. Należy do nich między innymi czas odbywania czynnej i zawodowej służby wojskowej. Ponadto do okresów takich zalicza się m.in. okres, w którym prowadzone było indywidualne gospodarstwo rolne lub okres pracy w tego rodzaju gospodarstwie prowadzonym przez małżonka. Bierze się także pod uwagę okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, które bezrobotny otrzymywał w trakcie szkoleń, na które skierowany został przez starostę lub czas odbywania stażu na podstawie skierowania otrzymanego od starosty lub uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Do stażu pracy wlicza się także okres pracy wykonywanej u pracodawcy zagranicznego za granicą i okres nauki.

Jakie okresy nie wliczają się do stażu pracy? Są to okresy zatrudnienia na podstawie innej niż stosunek pracy, czyli np. na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Ponadto do stażu pracy nie zalicza się okresu w którym prowadzono działalność gospodarczą. Okresy odbywania czynnej i zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim są więc brane pod uwagę przy ustalaniu długości stażu. Ponadto jest to okres składkowy na podstawie ustawy o rentach i emeryturach. Ponadto pracownik, który w okresie 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę w miejscu, w którym był zatrudniony w momencie powołania do służby, czas odbywania tej służby ma wliczony do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. Zachowuje więc wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Jeśli po zakończeniu służby podjęto pracę u pierwszego lub innego pracodawcy, czas odbywania służby wojskowej jest wliczany do okresu zatrudnienia, który jest wymagany do nabywania uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Jeśli pracownik podjął pracę po upływie okresu dłuższego niż 30 dni, czas odbywania służby jest wliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Dlaczego staż pracy jest tak ważny?

czy wojsko wlicza się do stażu pracyDlaczego tak ważne jest dla nas, aby jak najszerszy zakres aktywności zaliczony był do stażu pracy? Wyżej wspomnieliśmy, że staż pracy ma wpływ na wymiar urlopu jaki się należ pracownikowi. Dzięki wliczeniu służby wojskowej do stażu pracy, pracownik od razu uzyskuje prawo do większej ilość dni urlopu. Niż byłoby to w przypadku, kiedy taki staż nie zostałby mu naliczony. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Staż pracy ma również znaczne w przypadku czasu kiedy uzyskujemy prawo do pobierania świadczenia emerytalnego. Albowiem, aby uzyskać prawo do emerytury nie wystarczy tylko i wyłącznie osiągnąć odpowiedni, przewidziany prawem, wiek. Potrzebny jest bowiem również odpowiedni staż pracy. W tym wypadku najlepiej będzie jak osiągniemy go jak najszybciej jest to tylko możliwe.

Życie na emeryturze

Niestety perspektywy na sielskie życie na emeryturze są praktycznie nierealne. Wobec zniesienia reformy emerytalnej, czyli obniżenia wieku emerytalnego, przyszli emeryci skazani są na wręcz głodowe emerytury. Dziura w budżecie ZUS miała być załatana właśnie poprzez podniesienie wieku emerytalnego. Co prawda na emeryturę moglibyśmy pójść później niż dotychczas, jednak moglibyśmy liczyć również na większą wysokość świadczeń emerytalnych. Jednak wobec zaniżenia wieku emerytalnego nasze perspektywy są bardzo nieciekawe. Nadzieją napawa jednak program Pracowniczych Planów Kapitałowych, który ma zostać wprowadzony w tym roku. W jego ramach będziemy odkładać dodatkowe pieniądze na emeryturę, cześć dołoży również pracodawca, a także Państwo. Te pieniądze będą inwestowane przez specjalne fundusze. Z pewnością jest to jakaś szansa, że nie będziemy na emeryturze przymierać głodem. Jednak mimo wszystko warto również dodatkowo oszczędzać na własną rękę. Najlepiej odkładać pieniądze na długoterminowej lokacie, albo inwestować swoje oszczędności na giełdzie. Wydaje się to dosyć trudne i ryzykowne. Jednak jest wiele możliwość, aby inwestować swoje pieniądze w miarę bezpiecznie. Jeśli nie czujemy się na silach możemy choćby wykupić jednostki w funduszu inwestycyjnym. W tym wypadku możemy liczyć na nieco większe zyski niż w przypadku lokaty bankowej.

[Głosów:43    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here