Czy wychowawczy wlicza się do stażu pracy

Jak wiadomo mnóstwo pań po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim idzie na tak zwany urlop wychowawczy. W związku z tym mnóstwo osób zadaje sobie pytanie, czy wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Komu przypada urlop wychowawczy?

Czy wychowawczy wlicza się do stażu pracyPrawo do urlopu wychowawczego przypada zatrudnionemu będącemu rodzicem bądź prawnym opiekunem dziecka, jaki ma co najmniej 6-miesięczny staż zatrudnienia. Przy wyliczaniu stażu nie mają znaczenia przerwy w oferowaniu pracy ani liczba pracodawców, jak także sposób rozwiązania umowy czy konkretnych wcześniejszych umów lub wymiar czasu pracy, na jaki były zawarte. Co więcej, zatrudniony poprzez czas wymagany do osiągnięcia prawa do urlopu wychowawczego nie musi w praktyce wykonywać pracy, gdyż chociażby czas, gdy był na zwolnieniu lekarskim, liczy się do czasu 6-miesięcznego stażu. Optymalny wymiar urlopu wychowawczego sięga 36 miesięcy. Może zostać rozłożony na 5 części oraz oferowany jest na wniosek pracownika. Urlop jest oferowany na czas nie dłuższy aniżeli do ukończenia poprzez dziecko 6. roku życia, natomiast gdy jest to dziecko niepełnosprawne – do 18. roku życia (stan zdrowia dziecka musi być potwierdzony orzeczeniem medycznym). Co istotne, jeden miesiąc urlopu jest do wyłącznej dyspozycji każdego spośród rodziców. Znaczy to, iż jeden spośród rodziców może zastosować najwyżej 35 miesięcy urlopu.

Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy?

Urlop wychowawczy przypada rodzicom oraz opiekunom prawnym dziecka. Jest to typ urlopu darmowego, przeznaczony na cel sprawowania prywatnej opieki nad dzieckiem. Dzięki temu rodzic może objąć je uwagą, zamiast na przykład prowadzić do żłobka, przedszkola lub zatrudniać nianię. Ma on wymiar najwyżej 36 miesięcy, z tym iż jedno spośród rodziców może zastosować najwyżej 35 spośród nich. Należałoby natomiast pamiętać, że urlop tenże można swobodnie dzielić na dwoje rodziców bądź opiekunów prawnych – np. mama może otrzymać 30 miesięcy, z kolei ojciec 6 lub może być zastosowany tylko w konkretnej części poprzez którekolwiek spośród nich. Należy tu mieć na uwadze, iż urlop taki można podzielić najwyżej na 5 części. Konsekwencją tego typu urlopu jest przeważnie nieobecność rodzica w pracy. To niewątpliwie nie jedyna przypadająca rodzicowi opcja.

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Zatrudnionemu powracającemu do pracy po trwającej przynajmniej 1-miesięcznej nieobecności, przypada urlop w wymiarze odpowiednim. Od 1.10.2013 roku, zatrudniony wracający do pracy w tym samym roku kalendarzowym w jakim zaczął urlop wychowawczy, ma prawo do całego wymiaru urlopu wypoczynkowego.
W czasie przebywania na urlopie wychowawczym, bieg przedawnienia o urlop wypoczynkowy nie zaczyna się, natomiast tenże zaczęty podlega zawieszeniu. Będąc na urlopie wychowawczym zatrudniony utrzymuje prawo do premii oraz nagród. Jest to koniecznie w jednostkach publicznych na bazie Art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych. Przysługuje mu m.in. dodatek za wysługę lat lub premia jubileuszowa. Termin spłaty takich zobowiązań rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale Sygn. akt I PZP 33/92, jaka mówi, że zatrudnionemu płaci się wynagrodzenie oraz jego pochodne, w czasie powrotu do pracy po czasie nieświadczenia pracy.

Jak długo trwa urlop wychowawczy oraz w jakim czasie należy go zastosować?

Optymalny wymiar to 36 miesięcy. Od 2016 r. urlop tenże można zastosować nie do chwili ukończenia poprzez dziecko 5 lat (jak było dotychczas), lecz do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Rodzicom dzieci niepełnosprawnych przypada także tzw. specjalny urlop wychowawczy. Taki rodzic (spełniający warunek co najmniej 6-miesięcznego czasu zatrudnienia) bez względu na to, czy korzystał wcześniej z urlopu wychowawczego, lub nie – może skorzystać ze specjalnego urlopu w wymiarze do 3 lat, do ukończenia poprzez dziecko 18. roku życia.

Podział urlopu wychowawczego pomiędzy rodziców

Czy wychowawczy wlicza się do stażu pracyTo, iż urlop wychowawczy trwa najwyżej 36 miesięcy, zupełnie nie znaczy, iż właśnie tyle z dzieckiem spędzi jeden spośród rodziców. Wedle przepisów matka oraz tata winni podzielić się tym wolnym, choć nie musi być to podział pół na pół. Wymóg jest jeden: drugi rodzic musi skorzystać z urlopu wychowawczego co najmniej poprzez miesiąc. Znaczy to, iż matka zatrudniona na cały etat, nie może zastosować pełnego urlopu wychowawczego (więc 36 miesięcy), lecz musi przynajmniej miesiąc oddać ojcu dziecka. Jednakowo doskonale może być inaczej. Tata spędzi na urlopie wychowawczym 35 miesięcy, natomiast matka z dzieckiem będzie tylko poprzez miesiąc, po czym wróci do pracy.
Rodzice mają prawo być jednocześnie na urlopie wychowawczym. Mama oraz ojciec decydują pomiędzy sobą, jak długo każde spośród nich chce być na tym urlopie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here