Europejskie normy jakości – poznaj zasady

0
1201

Europejska norma jakości została ustanowiona w Hongkongu jako jednoosobowa firma, która m. in testuje różne produkty i wydaje certyfikaty dla firm. Powstała w 2004 r., ma już jednak silne wieloletnie doświadczenie w dziedzinie certyfikacji poprzez szczególne działania wszystkich swoich operatorów. Od 2010 r. żaden z nich nie jest nowym członkiem i nie dzieli się na dwie spółki. Jeden pozostaje w historycznej lokalizacji Hongkongu (europejska norma jakości HK ltd) do pracy na rynku międzynarodowym, a drugi otwiera się specjalnie we Włoszech na rynek wewnętrzny. Celem obu firm jest utrzymanie i rozwój działalności w dotychczasowych obszarach, poszerzenie umiejętności i stworzenie sieci techniczno-handlowej wydajnej i rozgałęzionej do rozwiązywania wszelkich problemów związanych z importem / eksportem.

Działanie EQS

EQS działa jako firma usługowa i wydaje certyfikaty dla firm we wszystkich tych obszarach, w których wymagana jest specjalistyczna wiedza, oferując pełny pakiet konsultacji:
*Certyfikaty, doradztwo techniczne i prawne, testy i międzynarodowe inspekcje każdego rodzaju produktu
*Badanie rynku potencjalnych klientów / dostawców, zarządzanie relacjami i jakość ubezpieczenia handlowego
*Kursy przygotowujące
*Projektowanie i produkcja maszyn do testowania
*Konstytucja, zarządzanie administracyjne, prawo spółek i firmy księgowe zarejestrowane w Hongkongu, Chinach (Pekin, Szanghaj i Kanton) i Singapurze
*Certyfikacja systemów zarządzania zgodnie z ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, SA 8000, D. Lgs 231/01
*Certyfikacja wpływu na środowisko zgodnie z ISO 14001, UNI CEI EN 16001, EQSgreen i ECOLABEL
*Bezpieczeństwo w miejscu pracy (włoskie Dlgs. 81/08) i prywatność (włoskie Dlgs. 196/03)
*Porady i certyfikaty HACCP (samokontrola higieny żywności) i ADR (niebezpieczna trasa Accord)

Europejska Norma Jakości

Europejska Norma Jakości w imieniu swoich klientów przygotowuje Kartę Techniczną, którą należy przesłać partnerowi, który jako Jednostka Notyfikowana wydał certyfikat typu WE, certyfikaty dla firm różnego rodzaju. Ta procedura odbywa się zgodnie z niebieskim przewodnikiem wydanym przez Komisję Europejską. Raport z testu przygotowany przez EQS jest uznawany przez partnerów jednostek notyfikowanych. Firma ta jest w stanie zaspokoić popyt na tych użytkowników, którzy wymagają poważnej i wydajnej usługi doradczej, dzięki stopniowi przygotowania oraz bogactwu doświadczenia i wiedzy zdobytej przez pracowników w ciągu kilku lat pracy w swoich dziedzinach.
EQS podpisał kilka umów z dużymi jednostkami notyfikowanymi w Europie i międzynarodowymi laboratoriami. Biuro w Hongkongu daje uprzywilejowany dostęp do certyfikacji eksportowej na rynek wschodni, która to usługa została już doceniona przez główne firmy krajowe i międzynarodowe. EQS świadczy usługi w celu uzyskania znaku „CCC”. Od 2010 roku EQS jest także agentem wydającym certyfikaty UL (Underwrites Laboratories) na dostęp do rynku północnoamerykańskiego.
Co tak naprawdę testuje ta firma i w jakich dziedzinach?
Certyfikaty dla firm wydawane są w różnorodnych dziedzinach takich jak budownictwo, inżynieria, chemia, zabawki dla dzieci, artykuły pielęgnacyjne, geotechnika i wiele, wiele innych.

Szczegółowe warunki certyfikacji usługi lub produktu

Zarejestrowany produkt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym obowiązującymi przepisami Wspólnoty Europejskiej
*Wnioskodawca dostarcza dokumentację techniczną zgodnie ze wzorem określonym w części D „Przepisów”
*Produkt, który jest przedmiotem wniosku o wydanie świadectwa, ma przynajmniej jedną cechę wyjątkowych właściwości jakościowych, które zwiększają jego wartość dodaną i zapewniają jego wyjątkowość w stosunku do wspólnych produktów na rynku.
*Produkt musi również spełniać wszystkie parametry jakości określone przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze. Parametry te zostały opisane przez wnioskodawcę w dokumentacji technicznej (część D – lepsze cechy jakościowe)
*Jeśli chodzi o produkty, wnioskodawca przedkłada wraz z wnioskiem również dokumentację fotograficzną produktu i zastosowanego opakowania lub projekt opakowania (w formie elektronicznej), przy czym wszystkie informacje muszą być widoczne na opakowaniu.
*Wnioskodawca jest zobowiązany do współpracy z przedstawicielami EQC organu kontrolnego przy sprawdzaniu przestrzegania warunków dotyczących certyfikacji.
*Poniższe produkty zostaną wyłączone z certyfikacji EQC: Produkty, których nazwa, marka lub sposób sprzedaży są sprzeczne z filozofią marketingową i celami certyfikacji EQC, produkty dystrybuowane pod prywatnymi markami sieci handlowych.
*Innowacja produktu, któremu przyznano certyfikat, może być przyczyną jego zawieszenia.

Podsumowując, organ kontrolny przyznaje prestiżowy certyfikat Europejskiego Certyfikatu Jakości (EQC) na usługi i produkty dobrej jakości na zalecenie administratora certyfikatu, którym jest firma Europejski Certyfikat Jakości.
Certyfikat może zostać przyznany dopiero po spełnieniu wszystkich warunków określonych w „Zasadach przyznawania certyfikatu EQC”. „Zasady” są sugerowane i zalecane przez dział marketingu i renomowanych niezależnych profesjonalnych doradców.
Certyfikacją zarządza dział marketingu. Spełnienie wszystkich warunków jakości jest weryfikowane i oceniane przez organ kontrolny.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://europeanquality.eu/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here