Jak przebiega proces złożenia pozwu rozwodowego

Postępowanie rozwodowe może trwać bardzo długo i czas rozwodu zależy głównie od małżonków i ich podejścia do tematu. Przede wszystkim należy się uzbroić w cierpliwość, gdyż sprawy rozwodowe w Polsce mogą się toczyć nawet kilka lat. Przeważnie większość postępowań sądowych jest rozciągnięta w czasie, lecz jest kilka sposób na to, by postępowanie rozwodowe mogło przebiec szybko i sprawnie. Długość tego postępowania zależy już jednak od tego czy małżonkowie podczas procesu rozstają się w zgodzie i bez orzekania o winie strony oraz jakie jest ich nastawienie do sprawy rozwodowej. Ile trwa rozwód i czy możliwe jest jego przeprowadzenie już w pierwszej rozprawie?

Na samym początku konieczne jest złożenie pozwu drugiemu małżonkowi. Od momentu złożenia, aż do czasu rozpoczęcia rozprawy nie mija przeważnie więcej niż do 4 miesięcy. W tym okresie strona, która otrzymała pozew rozwodowy, ma prawo się do niego ustosunkować oraz wnieść odpowiedź na rozwód i zarzuty, oraz przedstawić własne stanowisko w tej sprawie. Może także zażądać rozwodu oraz złożyć wniosek o oddalenie powództwa.

Dobrze przemyślany wniosek o pozew rozwodowy to kluczowa sprawa w przypadku chęci zakończenia sporu już na pierwszej rozprawie. Pomocne w tym czasie może być doradztwo adwokata, który będzie w stanie przekazać kluczowe informacje, które przyczynią się do szybszego zakończenia procesu. Adwokat Katowice rozwód jak i pozostałych miastach może być jednym z lepszych pomysłów na szybsze i w miarę bezproblemowe załagodzenie potencjalnego sporu sądowego.

Odpowiednio dobrze złożony pozew rozwodowy jasno i wyraźnie naświetlający okoliczności, jakie miały miejsce w przypadku całkowitego i trwałego rozkładu pożycia w małżeństwie może skutkować szybszym przeprowadzeniem procesu oraz wydaniem końcowej decyzji już na pierwszej rozprawie. Sytuacja ta będzie mieć jednak miejsce wówczas, gdy obie strony nie będą orzekać o winie jednej ze stron w rozpadzie małżeństwa, dlatego tak ważne jest by obie strony mogły dojść w tym aspekcie do zgody.

Inną możliwością, by orzekać o winie jednej ze stron, a jednocześnie by zapadł szybki wyrok, jest zaistnienie okoliczności, które nie budzą żadnych przeciwwskazań co do winy pozwanej strony, a sam winny w żaden sposób nie kwestionuje swojej odpowiedzialności z tego tytułu za rozpad pożycia. Taką okolicznością może być np. ukazanie, że małżonek dopuścił się zdrady.

Inną okolicznością, która w znacznym stopniu zaważa na decyzji o przedłużaniu się procesu rozwodowego, jest dziecko. Gdy strony posiadają małoletnie lub też bardzo małe dzieci może to skutkować długotrwałym procesem i przedłużeniem się go nawet o kilka lat. Wszystko dlatego, iż, sąd w tym czasie będzie nalegał na uzyskanie opinii biegłych, co do ostatecznej decyzji komu należy powierzyć pełnię władzy i opieki nad dzieckiem.

Jeśli między stronami istnieje rozbieżność pomiędzy tym kto jest ostatecznie winny rozpadu pożycia proces rozwodowy może trwać dosyć długo. Czas ten zależy przede wszystkim od tego jak wiele dowodów przedstawią strony. W przypadku, gdy żadna ze stron nie chce ustąpić i koniecznie chce dowieść winy drugiej, w grę wchodzą także przesłuchania. Dotyczy to np. dowodów z przesłuchań i nagrań czy zdjęć dostarczonych przez detektywa, gdy została ujęta niewierność małżonka. Innym razem jednak w tej sytuacji o winie może świadczyć tylko przesłuchanie znajomych, bliskich przyjaciół czy sąsiadów itp. Wszelkie takie decyzje zaważają na dalszym postępowaniu i przedłużają je nawet do trzech lat.

Niezależnie od tego czy przeprowadzamy rozwód w Katowicach, czy inny miejscu należy mieć na uwadze, że proces ten może trwać bardzo długo i tylko od dobrej woli współmałżonków zależy, jak ostatecznie będzie wyglądać ich sprawa rozwodowa.

Nawet jeśli końcowy werdykt zostanie przyjęty na pierwszej rozprawie, to nie jest on jeszcze prawomocny. W przypadku zaistnienia sporu co do opieki nad dzieckiem, ilości zasądzonych alimentów itp. istnieje możliwość złożenia apelacji. Sąd Apelacyjny musi rozpatrzyć wniosek, co ostatecznie wpłynie na przedłużenie procesu o co najmniej sześć dodatkowych miesięcy.

Źródło: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/adwokat-katowice/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here