Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest bardzo prostym krokiem, do którego nie jest potrzebny adwokat dla pracowników i pracodawców. Pracownik może złożyć je w dowolnym momencie. Jak powinien to zrobić i jak powinno wyglądać samo wypowiedzenie, by było skuteczne?

Co bardzo istotne, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, zawsze powinno mieć formę pisemną. Na pewno nie wystarczy ustne poinformowanie pracodawcy o rezygnacji z pracy. Wypowiedzenie w formie pisemnej powinno zawierać między innymi takie informacje jak dane pracodawcy i pracownika, datę i miejscowość a także jasne określenie, z jakim dniem pracownik wypowiada umowę o pracę. Rzecz jasna wypowiedzenie powinno być także podpisane przez pracownika czytelnym podpisem. Tak przygotowane wypowiedzenie należy dostarczyć pracodawcy tak, by mógł potwierdzić jego przyjęcie. Idealną opcją, jest złożenie go w dwóch kopiach, tak by pracodawca mógł potwierdzić otrzymanie wypowiedzenia i zatrzymanie jednej kopii dla siebie. Wiążące prawnie jest także wypowiedzenie przesłane listem poleconym na adres pracodawcy. Jeśli pracownik wypowiada umowę o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, wymaganego przez prawo pracy, powinien on określić w wypowiedzeniu przyczyny takiego kroku.

Świadczenie pracy

Złożenie wypowiedzenia, poza wypowiedzeniem bez okresu wypowiedzenia, nie zwalnia pracownika ze świadczenia pracy przez określony czas. Czas ten jest zależy od rodzaju umowy o pracę i od stażu pracy. Inny będzie przy umowach zawartych na czas określony a inny przy umowach zawartych na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia, zależeć będzie też od stażu pracy u pracodawcy. Co bardzo istotne, czas wypowiedzenia liczony jest w miesiącach, więc jeśli wypowiedzenie zostanie złożone – na przykład – 5 sierpnia, a zgodnie z prawem pracy musi trwać trzy miesiące, okres wypowiedzenia nie zakończy się 5 listopada a z końcem tego miesiąca.

Wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia

W przypadku wypowiedzenia bez zachowania wymaganego prawem pracy okresu wypowiedzenia, pracownik powinien uzasadnić ten krok, zgodnie z przepisami prawa. Natychmiastowe wypowiedzenie możliwe jest między innymi w sytuacji, gdy pracodawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Nie każdy wie, że takim ciężkim naruszeniem obowiązków, jest choćby nie wypłacanie pensji na czas określony w umowie o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę, bez okresu wypowiedzenia, możliwe jest także, gdy stan zdrowia pracownika pogorszył się i uniemożliwia mu świadczenie pracy na danym stanowisku, pracodawca zaś odmawia przeniesienia go na inne stanowisko pracy.

Sprawy sporne

Złożenie przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę, zawsze jest sytuacją trudną. Pomiędzy pracownikiem a pracodawcą może pojawić się spór, sprawy, które trudno rozwiązać polubownie. W takich sytuacjach może pomóc sąd pracy lub po prostu adwokat prawo pracy Wrocław. Prawo pracy jest jasne i czytelne, specjalista, na podstawie przepisów, łatwo pomoże dojść do porozumienia w takiej sytuacji, dzięki czemu wypowiedzenie umowy o pracę, nie przyczyni się do sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Podsumowując

Są sytuacje, w których pracownik powinien lub po prostu chce złożyć wypowiedzenie i rozwiązać umowę o pracę. Nie powinien się tego obawiać. Zachowując się zgodnie z przepisami określonymi w prawie pracy, może złożyć takie wypowiedzenie i będzie miało ono moc prawną. W sytuacji, gdy pracodawca będzie utrudniać zakończenie umowy o pracę lub powstanie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem spór z innych powodów, w którego tle będzie wypowiedzenie umowy o pracę, warto zainteresować się taką opcją jak inspekcja pracy czy też adwokat dla pracowników i pracodawców. W każdym przypadku rozwiązanie umowy o pracy powinno być przeprowadzane zgodnie z prawem pracy i bez zbędnych emocji. Działając właściwie, rozwiązanie umowy o pracę przebiegnie szybko i bez problemów, pracodawca będzie mógł znaleźć nowego pracownika a pracownik inną pracę, z której będzie bardziej zadowolony.

Źródło: https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-wroclaw/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here