Praca organiczna co to jest

Praca organiczna, to trend działalności społecznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła rozmaitych przedsięwzięć legalnych, prowadzących do wsparcia sił oraz organizacji społeczeństwa polskiego w postaci braku swego państwa. Praca organiczna nie ograniczała się do jednego otoczenia oraz czasu, nie miała także jednego powszechnego programu; była to myśl oraz skuteczna postawa, w czasie zaborów alternatywa dla dążeń insurekcyjnych. Zrozumienie „praca organiczna” wprowadził w latach 40. XIX w. A. Cieszkowski, działanie natomiast pojawiło się już w końcu XVIII w. Pewne warunki organicznikowskie proponowali np. członkowie Komisji Edukacji Narodowej. Po rozbiorach znalazły się one w programie, zał. 1798 w Stolicy Towarzystwo Republikantów Polskich, wg którego prawe prace w branży kultury, oświaty oraz gospodarki były przygotowaniem do zbrojnej walki o wolność.

Praca organiczna co to jest?

Praca organiczna co to jestPostulat pracy organicznej jest dokładnie związany z pracą u podstaw. Podstawowe zadanie tego tematu programu pozytywistów opierało się na teorii obejmowania pełnego społeczeństwa jako jednego dużego systemu. W myśl tejże strategii wszelkie części składowe tego systemu musiały harmonizować ze sobą w sposób jasny oraz uporządkowany. W pracy u podstaw chodziło w głównej mierze o edukację, tymczasem w pracy organicznej największy nacisk pozytywiści stawiali na gospodarkę. Propagowali oni najnowocześniejsze wyjścia ekonomiczne w przemyśle, handlu oraz rolnictwie. Oferowane poprzez nich zmiany w owym obszarze miały doprowadzać do naprawy kondycji „organizmu państwowego”, co w rezultacie miało doprowadzać do wsparcia polskiego majątku, natomiast w ostateczności dobrobytu.

Podstawowy cel pracy organicznej

Praca organiczna jest dokładnie związana z pracą u podstaw, jakiej zamiarem było dokształcanie ludzi z najniższych sfer – biednych tak aby mogli sukcesywnie wyjść z pełnego ubóstwa oraz tym samym stać się częścią systemu konkretnej społeczności, jaka poddawała się pracy organicznej.
Mówiąc prościej ogromny nacisk kładło się wtedy na rozwój społeczny, ponieważ każda jednostka z której składał się system (społeczność) winna być pełnowartościowa, wnosząca coś nowego. Więc także dbano o to żeby rozwijać wiedzę ludzi, ogromną uwagę skupiano na rozwoju technicznym i jego popularyzowaniu pośród miejscowej społeczności. Cel był jeden – usprawnienie wymogów finansowych, co jest w końcu podstawowym założeniem pracy organicznej. W tamtych czasach wszyscy byli jednością, potrafili ze sobą rozmawiać i współdziałać, dzięki czemu ich praca dawała pożądane rezultaty. Wraz z poprawą wymogów gospodarczych, naprawie ulegał byt pełnej społeczności zaangażowanej w pracę organiczną.

Praca organiczna związana z pracą u podstaw

Tak, jak już było nadmienione praca organiczna dokładnie wiązała się z pracą u podstaw. Należy przypomnieć, iż wtedy w Polsce stopień edukacji ludzi był niezwykle niski, przez strategię zaborców pragnących wynarodowić Naród Polski. Katastrofalne były również warunki życia w miastach nie mówiąc o życiu na wsi polskiej. Wsie polskie znajdowały się wprost w tragicznym stanie. Zaborca poprzez 123 lata nie pozwalał ani tworzyć, ani kształcić się, ani rozwijać. Przez tak długi czas niewoli zatracała się świadomość narodowa u młodego pokolenia, jakie często nie pamiętało już wolnej Polski. Żeby tworzyć świadomość społeczną na obszarach Polski pod zaborami zakładane był różnorodne towarzystwa, jakie zrzeszały ludzi o rozmaitych zaciekawieniach. Na wsiach, gdzie było zdecydowanie mniej ludzi aniżeli w miastach oraz nie mogły występować stowarzyszenia. To wtedy występowały koła gospodyń oraz kółka rolnicze. Dzięki takim organizacjom społeczeństwo polskie integrowało się w jakąś całość.

Praca organiczna co to jestPromotorzy pracy organicznej zawsze stawiali się w opozycji względem tychże, jacy nawoływali do pójścia na skróty, oznajmiając krzykliwe hasła rewolucji oraz na trudne kłopoty przedstawiając tylko proste recepty.

Na tychże licznych inicjatywach podejmowanych w naszych społecznościach, pośród znajomych, również na portalach społecznościowych innowacyjne państwo może i winno tworzyć fundamenty społeczeństwa obywatelskiego, prezentującego się działalnością, zdolnością do osiągania zaplanowanych projektów oraz dużym poziomem samoorganizacji.

Praca organiczna obecnie

Obecnie, czerpiąc z przydatnych koncepcji propagatorów pracy organicznej sprzed prawie dwóch stuleci, możemy lepiej reagować na wyzwania okresów współczesnych. Mamy ponieważ szansę, stosując prawa demokracji, łatwiej tworzyć rzeczywistość dookoła nas, równocześnie stwarzając uczucie solidarności oraz wspólnoty. Nie potrzeba nam do tego państwa, polityków, narządów i instytucji zgody. Czasem starczy otworzyć się na własnych znajomych lub przyjaciół oraz razem z nimi niezmiennie zmierzać do dokładnie wyznaczonego celu. W końcu nic tak nie jest kreatywne, jak wspólne funkcjonowanie. Nic tak nie łączy jak praca.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here