Państwowa Inspekcja Sanitarna to urząd przeprowadzający w zakładach pracy i przestrzeniach użyteczności publicznej kontrole. Zarówno bieżące, jak i zapobiegawcze, z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów sanitarnych. Jak również kontrole mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Podstawą prawną działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej są następujące akty prawne: Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z uzupełniającymi ją przepisami, Ustawa o działalności leczniczej i od strony finansowej, Ustawa o finansach publicznych. Czy państwowy inspektor sanitarny posiada prawo zamknięcia zakładu pracy?

Co konkretnie kontroluje Państwowa Inspekcja Sanitarna?

Czy państwowy inspektor sanitarny posiada prawo zamknięcia zakładu pracyW czasie kontroli przeprowadzanej przez inspektora sanitarnego kontrolowany jest stan sanitarny budynków, pomieszczeń i urządzeń, które składają się na konkretny kontrolowany zakład pracy. Kontroli polegają również pojazdy i wszelkiego rodzaju środki transportu. Jeśli w zakładzie pracy jest wytwarzana, przetwarzana, przechowywana, czy sprzedawana żywność, inspektor przeprowadzający kontrolę. Zainteresuje się również,prawidłowością przeprowadzania wszystkich związanych z tym procesów.

Kolejną rzeczą kontrolowaną przez Państwową Inspekcję sanitarną są uprawnienia pracowników do wykonywania określonej pracy – o ile dotyczy to kontrolowanego zakładu pracy – wydawane przez stacje sanitarno – epidemiologiczne. Kontroli podlega również cała zgromadzona w zakładzie pracy dokumentacja, dotycząca wszystkich opisanych powyżej zagadnień. W związku z tym, że do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również, między innymi ocena wpływu zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne i ocena związanych z tym zagrożeń, kontroli może podlegać również odpowiednia, związana z tą kwestią dokumentacja.

Czy państwowy inspektor sanitarny posiada prawo zamknięcia zakładu pracy?

W przypadku wykrycia w czasie kontroli nieprawidłowości, inspektor sanitarny może nałożyć karę w wysokości od 100 do 500 złotych za jedno, wykryte przewinienie. W szczególnych przypadkach, kary mogą wynieść nawet kilka tys. złotych. Inspekcja sanitarna najczęściej wyznacza też termin ponownej kontroli. Właściciel zakładu pracy może być również obciążony kosztami kontroli. W skrajnych przypadkach, jeśli warunki sanitarne w zakładzie zagrażają zdrowiu publicznemu, może być on decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej zamknięty.

[Głosów:16    Średnia:2.6/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here