zamyślony mężczyzna

Odzyskać dług to wcale nie taka prosta sprawa, przekonało się już o tym wiele firm walczących o swoje pieniądze. Niestety, każdy dłużnik do spłaty należności podchodzi inaczej, dlatego nie istnieje złoty środek na wyegzekwowanie zapłaty. Co więc zrobić, aby skłonić kontrahenta do wywiązania się ze zobowiązań pieniężnych? Jakie środki należy podjąć? Do kogo zwrócić się o pomoc? Sprawdź koniecznie!

Windykacja polubowna – od czego zacząć?

Zanim podejmiemy współpracę, warto sprawdzić naszego partnera biznesowego. Co więcej, już na samym początku powinniśmy ustalić prawa i obowiązki obu stron. W celu zabezpieczenia swoich interesów dokładnie sprecyzujmy termin zapłaty oraz wynikające z niedotrzymania umowy konsekwencje. Nie zawierajmy jedynie ogólnych albo ustnych umów, warto je uściślić tak, aby dłużnik nie mógł dokonać dodatkowej interpretacji. Powinniśmy również pobierać zaliczki oraz dokładnie pilnować terminów zapłaty. Takie podejście do sprawy zapewni nam, iż w oczach kontrahentów postrzegani będziemy jako profesjonaliści, którzy dbają o swoje finanse.

negocjacje

Jeżeli jednak pojawią się problemy z odzyskaniem należności, reagujmy szybko. Nie musimy od razu wysyłać sądowego nakazu zapłaty, możemy najpierw porozmawiać z dłużnikiem i próbować rozwiązać problem polubownie. Może się zdarzyć na przykład, że druga strona przez nieuwagę nie dokonała zapłaty za usługę. Co więcej, nie warto reagować agresywnie, ponieważ takie zachowanie zamknie nam drogę do kolejnych współprac w momencie, gdy dłużnicy odzyskają swoją zdolność finansową. 

Jednym z lepszych sposobów za odzyskiwanie długów jest właśnie rozmowa. Zapytajmy dłużnika, kiedy będzie mógł spłacić swoje długi i poprośmy o uzasadnienie stanowiska. Profesjonaliści, którym zależy na współpracy, z pewnością udzielą wyczerpującej odpowiedzi. Oprócz samej informacji żądajmy spłaty jednej raty, hipoteki albo oświadczenia o poddaniu się egzekucji w razie niedotrzymania umowy. 

Zdarzają się jednak firmy czy osoby, które mimo naszych upomnień ciągle nie oddają nam pieniędzy. W takim przypadku negocjacje miękkie mogą nie przynieść oczekiwanego efektu. Bardziej skuteczne okażą się natomiast twarde środki negocjacji.

Pamiętaj także o tym, aby zachowywać wszystkie korespondencje, które mogą być ważnym dowodem na drodze sądowej – maile, SMS-y, listy związane z egzekwowaniem należności.

Skuteczna windykacja sądowa?

Celem windykacji sądowej jest zwrócenie się do sądu i uzyskanie wyroku, który jako prawomocny dokument posłuży nam do egzekucji komorniczej, a komornik zadba o odzyskanie pieniędzy. Pomimo iż metodę tę cechuje wysoka skuteczność, jest ona bardzo kosztowna.

Niestety zdarza się, że pokrzywdzony musi zwrócić się do kancelarii komorniczej, ponieważ dłużnik uchyla się od spłaty. Pierwszym krokiem do uzyskania windykacji sądowej jest złożenie odpowiedniego pozwu. 

Pozew można złożyć także online, za pośrednictwem e-sądu. Ponadto, warto być świadomym, że możemy się starać o zwrot poniesionych wydatków. Jeśli postępowanie toczy się przed sądem, możemy nie tylko odzyskać pieniądze od dłużnika, ale również starać się o zwrot poniesionych w celu windykacji kosztów.

młotek sędziowski

Natomiast postępowanie nakazowe pozwoli jeszcze sprawniej odzyskać pieniądze. Sąd w sposób przyśpieszony rozpatruje wtedy sprawy. Nakaz zapłaty wydany w takim trybie pozwala na znacznie szybsze wyegzekwowanie długów, nie przewiduje kwoty minimalnej (w zwykłym postępowaniu dług musi wynosić minimum 500 zł), a opłaty są nieco mniejsze.

Czy egzekucja komornicza to ostateczność?

Niektóre sytuacje wymagają powierzenia problemu prawnikowi lub firmie windykacyjnej. Zlecenie windykacji odpowiedniej kancelarii lub firmie pozwoli zaoszczędzić czas i nerwy oraz da nam pewność, że osoby zajmujące się naszym przypadkiem to profesjonaliści, którzy skutecznie wyegzekwują pieniądze od dłużnika.

W przypadku kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem lub osobą, która nie podejmuje żadnych działań w celu spłacenia swojego długu, odzyskiwanie należności z pomocą sądu i firmy windykacyjnej – mimo że znacznie bardziej kosztowne – jest niezwykle skuteczne.

Niezależnie od tego, w jaki sposób ubiegamy się o zwrot długów, warto przede wszystkim postawić na spokój, szacunek i nie dać się ponieść emocjom. Zdarza się niejednokrotnie tak, iż nasi dłużnicy sami nie wyegzekwowali zalegających należności od swoich kontrahentów i dlatego nie są wypłacalni. Jeżeli zdecydujemy się podjąć negocjacje, warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy, która ułatwi nam podejmowanie odpowiednich decyzji. Egzekucja komornicza z kolei będzie odpowiednio podjętym środkiem w momencie, gdy nasz dłużnik nie poczuwa się do odpowiedzialności.

Wezwanie do zapłaty i inne rozwiązania

Wezwanie do zapłaty stosujemy w sytuacji, gdy chcemy ominąć drogę sądową i polubownie rozwiązać spór. Jednak nie jest to jedyna funkcja tego pisma, zabezpiecza ono również wierzyciela, który może ubiegać się wówczas o zwrot kosztów sądowych od kontrahentów. Takie pismo zawiera m.in. dane dłużnika oraz wierzyciela, informację o wysokości długu, termin spłaty należności, numer konta, na który mają zostać zwrócone zaległe koszty. Z kolei ostateczne wezwanie do zapłaty zawiera dodatkowo informacje, iż jeżeli płatności nie zostaną dokonane, sprawa trafi na drogę sądową.

Innym rozwiązaniem jest również możliwość wpisania firmy do Krajowego Rejestru Dłużników. Czasami już sama informacja o tym, że wierzyciel ma zamiar dokonać takiego wpisu, mobilizuje do pokrycia długów. Wpisu jednak można dokonać dopiero wówczas, gdy należność przekracza 500 zł i upłynął miesiąc od dostarczenia do rąk własnych pisma z wezwaniem do zapłaty oraz informacją o możliwych konsekwencjach.

dokumenty

Dług źle wpływa na wizerunek firmy, a jego udokumentowane posiadanie może przynieść opłakane konsekwencje dla zadłużonych przedsiębiorstw. Nie zawsze natomiast taki wpis jest dobrym pomysłem, ponieważ odwrócenie się kontrahentów od twojego dłużnika może spowodować, że nie będzie on w stanie pokryć zobowiązań. Na tym etapie również nieoceniona będzie pomoc firmy windykacyjnej, która podejmie negocjacje.

Negocjacje mają wysoką skuteczność, a do tego nie muszą być jedyną prowadzoną formą egzekwowania należności. Możesz jednocześnie polubownie żądać zwrotu należności i być w trakcie postępowania sądowego. Pamiętaj jednak, że same negocjacje trwać mogą tylko 21 dni od wysłania propozycji ugody. W przypadku gdy proces negocjacji zakończy się sukcesem, możemy odzyskać długi i zakończyć proces sądowy.

Kolejna metoda to egzekucja z ruchomości, jest ona niezwykle skuteczna, ponieważ przedsiębiorca będzie bronił tego, co pozwala mu na prowadzenie działalności gospodarczej. Niezawodnym sposobem jest także zajmowanie wierzytelności, które przysługują naszemu dłużnikowi oraz jego rachunku bankowego.

Wszystkie te opcje, dostępne oczywiście na drodze prawnej, efektywnie pomogą nam egzekwować naszą należność, nawet wtedy, gdy mamy styczność z bardzo problematycznym dłużnikiem.

Podsumowanie

Kiedy zastanawiamy się jak odzyskać pieniądze od dłużnika, warto wiedzieć, iż mamy wiele możliwości i sposobów działań. Zacznijmy więc od informacji przypominającej o tym, że termin zwrotu pieniędzy, czy też spłaty został zakończony. Możemy zgłosić niewypłacalnego przedsiębiorcę do odpowiedniego rejestru, próbować negocjować i zawierać ugody czy wezwać do zapłaty lub wystosować nakaz zapłaty długu. W celu odzyskania należności wysoką skuteczność ma windykacja karna oraz wystosowanie pozwu (można to zrobić online). Należy jednak zebrać odpowiednie dowody przeciwko dłużnikowi. 

Jeżeli kontrahent nadal nie poczuwa się do oddania długu, sprawę zgłaszamy do odpowiednich organów (pomocna jest tutaj na każdym etapie pomoc firmy windykacyjnej) możliwe jest wtedy podjęcie czynności, które skutkują zajęciem ruchomości, rachunku bankowego, płatności, które przysługują dłużnikowi, czy ustanowieniem hipoteki przymusowej. Jeżeli sprawę skierujemy do sądu – po uprzednich wezwaniach do zapłaty – możemy starać się o zwrot poniesionych przez nas kosztów na drodze egzekwowania wierzytelności. Podczas trudnych spraw, nieoceniona jest pomoc komornika, działania podjęte przez firmy windykacyjne oraz cierpliwość. 

Zdarza się, że cały proces windykacji, wraz z negocjacjami jest długotrwały, jednak dzięki rzetelnej pomocy bardzo często prowadzi do zwrotu zobowiązań. Firmy windykacyjne poprzez podejmowanie odpowiednich działań również skutecznie pomogą nam dochodzić swojego prawa.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here