Jak rzucić pracę?

Niezadowolenie z piastowania danej funkcji w zakładzie pracy może być na tyle znaczące, że dana osoba zdecyduje się na porzucenie obowiązków zawodowych. Na taki stan rzeczy może wpływać wiele czynników – począwszy od niesprzyjającej atmosfery, skończywszy na zbyt dużej liczbie spraw do załatwienia. Należy wskazać, iż funkcja gwarancyjna umowy o pracę chroni jednak nie tylko samego pracownika, ale również pracodawcę. Sprawia to, że konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia. Nie mają tego problemu osoby, które wykonują obowiązki zawodowe na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oni z powodzeniem mogą zakończyć współpracę od ręki. Jeżeli jednak podstawę zatrudnienia stanowi klasyczna umowa o pracę, muszą zaistnieć przesłanki, które motywują natychmiastowej odejście. W tym celu warto jest wiedzieć, jak rzucić pracę skutecznie i nie narazić się na konieczność zapłaty pracodawcy rekompensaty pieniężnej.

Jak rzucić pracę?

Jak rzucić pracę?Każdy pracownik może odejść z pracy w sytuacji, gdy wykonywane przez niego obowiązki zawodowe zagrażają jego życiu. Jest to podstawowa przesłanka, która ma bardzo dużą doniosłość praktyczną. Ważne jest jednak, aby zaistnienie takich okoliczności należycie udowodnić. W tym celu warto skontaktować się z osobą, która jest odpowiedzialna za działania z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli wyda ona zaświadczenie, że warunki pracy są skandaliczne, możliwe jest natychmiastowe opuszczenie stanowiska pracy. W innej sytuacji może okazać się konieczne zawarcie porozumienia stron w zakresie rozwiązania umowy. Jest to ugodowe rozwiązanie, jednakże wymaga zgody obydwu stron stosunku pracy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że często występują sytuacje, w których zawarcie stosownego porozumienia nie jest możliwe. Wówczas może okazać się niezbędne skierowanie sprawy do sądu pracy. Organ ten ostatecznie orzeknie, czy dana osoba może porzucić pracę. Szczególna sytuacja występuje wtedy, gdy pracodawca mocno opóźnia się z wypłatą należnego pracownikowi wynagrodzenia. Jeżeli zwłoka ta wynosi co najmniej dwa miesiące, zasadne jest opuszczenie stanowiska pracy. Jednocześnie warto mieć na względzie, że zaległych płatności można z powodzeniem dochodzić poprzez wytoczenie powództwa przed sądem pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here