Odliczenie darowizny na OPP w PIT

Odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego stosuje się na cele, które są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Darowiznę można dokonać na rzecz wielu organizacji pozarządowych, na przykład takich, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

Darowizna na cele publiczne

Działalność pożytku publicznego jest głównie prowadzona przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, które działają przede wszystkim na postawie różnych przepisów, które są zawarte przez Państwo do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ale nie tylko taką działalność mogą również prowadzić spółdzielnie socjalne lub spółki akcyjne. Nie mogą darowizny rozliczać instytucje, które przekazały ją do: partii politycznych, samorządów zawodowych, osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Jest to naprawdę bardzo ważne, aby stosować się do tychże przepisów.

Darowizna na cele OPP

Ogólnie rzecz biorąc, składki na rzecz organizacji charytatywnych można odliczyć do 50 procent skorygowanego dochodu brutto. Jednak składki na niektóre prywatne fundacje, organizacje kombatanckie, stowarzyszenia braterskie i organizacje cmentarne są ograniczone do 30 procent skorygowanego dochodu brutto.

Ten artykuł ogólnie wyjaśnia zasady dotyczące odliczeń z tytułu podatku dochodowego od datków charytatywnych osób fizycznych. W razie jakiejkolwiek kontroli warto mieć dokumenty, takie jak na przykład: dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, umowa pisemna darowizny dla celów dowodowych, wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny.

W przypadku organizacji zagranicznej, dodatkowo trzeba posiadać ratyfikowaną umowę międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Bardzo ważne jest to, że gdy darowizny dokonują małżonkowie to prawo do odliczenia darowizny dostaje tylko ten małżonek, z którego rachunku bankowego dokonano przelewu. Darowizna powinna być wypłacona przed zakończeniem roku podatkowego. Podatki są naprawdę bardzo ważne, więc organizacja jest zobowiązana przekazać informację urzędowi skarbowemu o tym, że taka darowizna została dostarczona.

Darowizna na cele OPP w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo popularna. Jest ona promowana poprzez ulgę podatkową z której można skorzystać w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się bowiem od dochodu tylko i wyłącznie podatnika. Oprócz tego darowiznę można przekazać jeszcze na cele kultu religijnego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here