Podatek od nieruchomości

Planujesz zakup domu, mieszkania, działki lub garażu? Jeżeli tak, to koniecznie musisz zapoznać się z ważnymi informacjami na temat podatku od nieruchomości. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat!

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości dotyczy m.in. właścicieli budynków i gruntów. Kto musi płacić podatek, a kto jest z niego zwolniony? Jak złożyć deklarację na podatek od nieruchomości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle i ich części, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji). Warto wiedzieć, że obowiązek podatkowy nie dotyczy wyłącznie właściciela danej nieruchomości. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązana jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która jest:

 • właścicielem nieruchomości;
 • użytkownikiem wieczystym (jest to osoba, która użytkuje daną nieruchomość przez określony czas, przyjmując prawa właściciela);
 • posiadaczem samoistnym (to osoba, która zarządza nieruchomością, ale nie jest jej właścicielem);
 • posiadaczem zależnym (czyli dzierżawcą nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa).

Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku

Stawki podatku od nieruchomości mogą być różne w każdej gminie – poszczególne gminy określają je w swoich uchwałach o opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości jest zależny od wpisu w ewidencji gruntów. Niektóre budynki i grunty są zwolnione z podatku od nieruchomości. Są to m.in.:

 • budynki gospodarcze, które służą działalności rolnej, leśnej, rybackiej lub są położone na terenie gospodarstw rolnych;
 • grunty lub budynki, które zostały wpisane do rejestru zabytków i podlegają ciągłej konserwacji;
 • grunty lub budynki służące rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży – stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe;
 • grunty, które znajdują się na obszarach objętych ochroną – parki narodowe, rezerwaty przyrody;
 • grunty zakrzewione, zadrzewione i nieużytki;
 • obiekty, które stanowią infrastrukturę ogrodową – grunty, altany działkowe i budynki do 35 m2;
 • nieruchomości zajęte przez organizacje pożytku publicznego;
 • uczelnie oraz instytuty badawcze;
 • jednostki publiczne i niepubliczne, które prowadzą działalność oświatową;
 • żłobki i kluby dziecięce;
 • zakłady aktywności zawodowej i pracy chronionej;
 • centra badawczo-rozwojowe;
 • nieruchomości wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Warto pamiętać, że wyjątkiem od wyżej opisanych zwolnień są grunty, budynki lub ich części wykorzystywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (innej zasadzie opodatkowania podlegają np. grunty, które nie są użytkowane w związku z działalnością gospodarczą).

Jak złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?

Deklarację na podatek od nieruchomości możesz wydrukować, wypełnić i złożyć bezpośrednio w urzędzie. Warto jednak pamiętać, że aktualnie taką deklarację można również złożyć online – https://przyjazne-deklaracje.pl/podatki-od-nieruchomosci/. Złożenie deklaracji przez internet jest wygodnym sposobem, który pozwala uniknąć długich kolejek w urzędach.

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Będąc w temacie podatku od nieruchomości, warto wspomnieć o terminach jego zapłaty. Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem kolejnego miesiąca po rozpoczęciu użytkowania lub nabyciu określonej nieruchomości. Do czasu trwania obowiązku podatkowego osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach – w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o corocznym obowiązku podatkowym. Warto wiedzieć, kto musi zapłacić podatek od nieruchomości, a kto jest zwolniony z tej konieczności. Dzięki powyższym informacjom już wiesz, czy ten obowiązek dotyczy również Ciebie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here