Świadectwo pracy co zawiera

Zgodnie z przepisami prawnymi, świadectwo pracy zawiera informacje takie jak:

 • okres zatrudnienia,
 • wymiar etatu,
 • zajmowane stanowisko,
 • trybu rozwiązania lub okoliczności zaprzestania stosunku pracy,
  a także,
 • wszelkie dane niezbędne do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego oraz pracowniczych.

Świadectwo pracy co zawiera jeszcze?

 • Świadectwo pracy co zawiera jeszcze?liczba wszystkich dni urlopu wypoczynkowego, który został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, w którym zaprzestał stosunek pracy.
 • wykorzystanie urlopu dodatkowego lub innego uprawnienia czy świadczenia, który został przewidziany przepisami prawa pracy.
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i udzielenia jego podstawy prawnej,
 • wykorzystanie urlopu ojcowskiego i udzielenia jego podstawy prawnej,
 • wykorzystanie urlopu rodzicielskiego oraz udzielenia jego podstawy prawnej,
 • wykorzystanie urlopu wychowawczego oraz jego udzielenia podstawy prawnej,
 • godnie z art. 92 Kodeksu pracy – wszystkie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, w którym zaprzestał stosunek pracy,
 • art. 188 Kodeksu pracy- wykorzystaniu w roku kalendarzowym, w którym zaprzestał stosunek pracy, zwolnienia od pracy.
 • art. 361 § 1 Kodeksu pracy – okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej albo jej forma zastępcza,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach albo w charakterze szczególnym,
 • wykorzystanie dodatkowych urlopów lub innych uprawnień,
 •  okresy nieskładkowe, które przypadają w okresie zatrudnienia, którego świadectwo pracy dotyczy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do renty, a także emerytury.
 • wszelkie dane, które są zamieszczane na żądanie pracownika.
 • na żądanie pracownika jego pracodawca ma obowiązek zamieścić informacje o jego zarobkach.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracodawcą.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here