Uprawnienia sep, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Trudno uwierzyć, ale to powstające w czasach zaborów lokalne stowarzyszenia elektryków dały początek obecnie działającemu – Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP). Pod koniec XIX i początek XX w. powstawało kilka organizacji pod różnymi nazwami, z czasem uznano iż lepiej będzie połączyć się w w jedną wspólną organizację. W wyniku kolejnych połączeń w 1929r. uchwałą zarządu ustanowiono obecnie stosowaną nazwę SEP. Cały proces integracyjny został ostatecznie ukończony w 1939r.

Czym zajmuje się SEP?

Ma otwartą formułę członkostwa, zrzesza inżynierów, techników oraz uczniów techników i szkół zawodowych, związanych z szeroko rozumianą elektryką. Głównie zajmuje się popularyzacją dziedziny elektryki oraz działalnością edukacyjną. Prowadzi szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, tzw. sep uprawnienia. To jest ich główna i najważniejsza działalność. SEP ocenia także zgodność wyrobów elektrycznych niskiego napięcia oraz prowadzi współpracę międzynarodową z zagranicznymi organizacjami.

Uprawnienia sep

SEP posiada wieloletnie doświadczenie w doskonaleniu zawodowym elektryków. Szkolenia prowadzą wykładowcy, którzy posiadają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę. Przygotowują one do egzaminów kwalifikujących uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w trzech kategoriach: grupa 1: kursy elektryczne; grupa 2: kursy energetyczne oraz grupa 3: kursy gazowe (tzw. uprawnienia sepowskie). Posiadając sep uprawnienia można podejmować pracę w swoim zawodzie za granicą. Są one uznawane m.in. w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zakres poszczególnych uprawnień sep?

Jak już wyżej wspomniano, uprawnienia sep można zdobyć w trzech kategoriach. W pierwszej grupie znajdują się urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną. W drugiej grupie – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Natomiast w trzeciej grupie – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe. Wszystkie dotyczą eksploatacji oraz dozoru.

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here