Czy radnego można zwolnić z pracy

Uzyskanie mandatu radnego jest bardzo korzystne dla każdej osoby, która pozostaje w stosunku pracy. Wynika to z faktu, iż istnieją regulacje ustawowe znacząco utrudniające zwolnienie takiej osoby z danego zakładu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że radny jest osobą zaufania publicznego, który w trakcie wykonywania swoich obowiązków traktowany jest jako funkcjonariusz publiczny. Tym samym osoby, które zagrażają wolnemu korzystaniu z przysługujących mu uprawnień, muszą liczyć się z obostrzonymi konsekwencjami takich zachowań.

Czy radnego można zwolnić z pracy?

Czy radnego można zwolnić z pracyKażdego pracodawcę nurtuje pytanie, czy radnego można zwolnić z pracy. Jak już wspomniano, jest to bardzo trudne, jednakże nie niemożliwe. Istnieją pewne przesłanki, których wystąpienie w pełni uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy. Najważniejsza z nich to możliwość zwolnienia dyscyplinarnego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że taki rodzaj zakończenia stosunku pracy jest ściśle określony przez przepisy kodeksu pracy. Ustawa ta zawiera katalog przesłanek, które uzasadniają dyscyplinarkę. Stąd należy bardzo dokładnie zapoznać się z tymi przepisami. W innej sytuacji pracownik, który uzna, że zwolnienie nie było zasadne, może żądać przywrócenia do pracy oraz wypłaty odszkodowania o znacznej wysokości.

Uchylenie immunitetu

Jeżeli radny znacząco nadużywa swojej funkcji, możliwe jest wystąpienie do właściwej miejscowo rady gminy o uchylenie mu immunitetu. W takiej sytuacji będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej bez żadnych przeszkód. W przeciwnym wypadku, gdy organ ten nie wyda odpowiedniej uchwały, zastosowanie tego trybu będzie niemożliwe. Ponadto w praktyce występują liczne instytucje, które znacząco usprawniają rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Otóż w sytuacji, gdy odmówi on wykonania polecenia służbowego, możliwe będzie wypowiedzenie mu stosunku pracy z zachowaniem odpowiednich okresów karencji. Dlatego wielu pracodawców decyduje się na zlecenie radnemu przeniesienie do filii zakładu lub wyznaczają mu inne zadanie, któremu nie będzie mógł się podporządkować.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here