Umowa o pracę czy zlecenie

Jeśli szukasz jakieś zatrudnienia, to pewnie spotkałeś się z pojęciami takimi jak „umowa o pracę” i „umowa-zlecenie”. Są to dwie najpopularniejsze formy współpracy między pracodawcą a przyszłym pracownikiem. Jakie są wady i zalety tych dwóch sposobów? Która z nich jest korzystniejsza – umowa o pracę czy zlecenie? Czym się one od siebie różnią?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że różnią się one już samym sposobem uregulowania w polskim systemie prawnym. Pierwsza z tych dwóch form – umowa o pracę – jest unormowana w Kodeksie Pracy (KP), gdy druga – umowa-zlecenie w Kodeksie Cywilnym (KC). Aby skutecznie odpowiedzieć na pytania postawione na wstępie, pokrótce opiszę te dwie umowy.

Czym tak właściwie jest umowa o pracę?

Umowa o pracę czy zlecenieNajprostsza definicja stanowi, że jest to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy polegający na złożeniu oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę. Te zobowiązanie dokonywane jest w celu wykonywania obowiązków wydawanych przez zwierzchnika. Cała praca wykonywana przez osobę zatrudnioną ma być wykonywana pod nadzorem i w miejscu wyznaczonym przez szefa.

Z kolei czas trwania umowy jest określony ściśle przez umowę. Ponadto – z umowy o pracę – wynikają korzyści – dla osoby pracownika, które są jej obowiązującą częścią. Wśród takich elementów należy wymienić między innymi ubezpieczenia (tj. społeczne, zdrowotne, chorobowe), urlopy (tj. wypoczynkowy, na żądanie, na opiekę nad dzieckiem), zwolnienie lekarskie, zasiłek macierzyński, a także staż. Warto zaznaczyć, że pracodawca, zatrudniając kogoś na umowę o pracę, musi odprowadzać składki ZUS. Aby dokładnie opisać ten typ formy zatrudniania, należy zaznaczyć, że istnieją cechy charakterystyczne, które są z nią nierozłącznie związane.

Wśród tych własności należy wskazać na podporządkowanie (pracownik podlega pracodawcy), odpłatność (za wykonaną pracę należy się godne wynagrodzenie), swoboda wyboru (pracownik ma wybór, z kim chce zawrzeć umowę), a także równość (strony wbrew pozorom są sobie równe i obie mają swoje prawa oraz obowiązki).

Czym w takim razie jest umowa-zlecenie i dlaczego coraz częściej pracodawcy korzystają właśnie z tej formy zatrudnienia?

Po pierwsze, cele obu tych sposobów (umowy o pracę oraz umowy-zlecenie) są ze sobą zbieżne. Oba polegają bowiem na wykonaniu zadania zleconego przez pracodawcę. W pierwszym z nich jednak pracownik jest zobowiązany do wypełnienia pewnych obowiązków, a w drugim do starannego zrealizowania konkretnego zlecenia. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o miejsce wykonywania umowy.

Tutaj osoba zatrudniona ma dużą dowolność wyboru. Nie jest ona zobligowana do wykonywania zlecenia w jednym konkretnym miejscy wyznaczonym przez kierownika. Ponadto sama może wybrać sobie ramy czasowe, w których będzie wykonywać swoje zajęcie. Zupełnie inaczej wygląda kwestia świadczeń czy też innych korzyści płynących z wykonywania umowy-zlecenie. Część z nich jest dobrowolna, ale większość obowiązuje jednak pod pewnymi wymogami.

Należy dodać, że osobie, która jest zatrudniona w taki sposób nie przysługuje ani urlop na żądanie, ani urlop wypoczynkowy. Niechęć wśród osób szukających zatrudnienia wywołuje z kolei kwestia praw autorskich, a raczej ich wyzbycia się. Często spotykanym zjawiskiem jest wykorzystanie oraz przeniesienie praw autorskich na inny podmiot.

Umowa o pracę czy zlecenie

Znając te wszystkie elementy składające się na te dwie formy zatrudnienia, dopiero teraz można postawić sobie pytanie: „Co wybrać: umowę o pracę czy zlecenie?”. Za pierwszą z tych form przemawia przede wszystkim ochrona wynagrodzenia, ochrona przed zwolnieniem w czasie ciąży czy też w okresie przedemerytalnym, wynagrodzenie za czas choroby, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego czy też dla rodziców, ograniczona odpowiedzialność za szkody, a także przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia.

Umowa o pracę czy zlecenieZa umową-zlecenie przemawia przede wszystkim duża swoboda i samodzielność osoby zatrudnionej w zakresie organizowania pracy, brak z góry narzuconego godzinnego wymiaru czasy pracy, brak zwierzchnika śledzącego każdy ruch oraz obowiązek zachowania minimalnej stawki godzinowej. Te wszystkie elementy wpływają na stopniowy wzrost zainteresowania tą formą zatrudnienia. Duży odsetek osób decydujących się na takie rozwiązanie to studenci oraz osoby dorabiające po godzinach, które zachęca duża elastyczność oraz samodzielność wyboru zleceń.

W rzeczywistości wybór sposobu zatrudnienia to nie tylko problem pracownika, ale także pracodawcy. Coraz częściej decyzja ta należy jedynie do drugiej strony tego stosunku zobowiązaniowego, która kierując się względami ekonomicznymi, ogranicza tą możliwość jedynie do umowy-zlecenia.
Jeżeli szukasz jedynie dodatkowego zarobku, wybierz umowę-zlecenie, ale jeśli poszukujesz większej stabilności, powinieneś zdecydować się na umowę o pracę, która ci to zapewni.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here