Świadectwo pracy to prawnie bardzo ważny dokument, który każdy pracodawca zobowiązany jest wydać każdemu pracownikowi w przypadku rozwiązania z nim umowy, albo też w przypadku wygaśnięcia umowy. Nie trzeba go wydać tylko w przypadku zmiany rodzaju umowy. Chyba, że pracownik sobie tego życzy. Dokument ten zawiera dane na temat okresu zatrudnienia danej osoby, stanowiska jakie osoba zajmowała w danej firmie, warunki na jakich była zatrudniona. Jeśli jesteśmy pracodawcą i zdarzyło nam się wystawić świadectwo pracy, a następnie okazało się, że w tym piśmie popełniliśmy błąd należy je niezwłocznie poprawić. Jeśli zaś pracownikiem, który czytając świadectwo pracy zorientował się, że popełniono błąd powinniśmy skontaktować się z byłym pracodawcą i poprosić o korektę tego błędu. Pracodawca jest prawnie zobligowany do tego, aby w takim przypadku dokonać wszelkich niezbędnych działań mających na celu poprawienie swojej pomyłki. Jak napisać sprostowanie świadectwa pracy?

Jak napisać sprostowanie świadectwa pracy?

Jak napisać sprostowanie świadectwa pracyJak napisać sprostowanie świadectwa pracy? Czy w ogóle można pisać takie sprostowanie? Jeśli błąd wykryje pracownik i zgłosi się do pracodawcy to ten ma siedem dni na poprawienie świadectwa pracy i dostarczenie go byłemu pracownikowi. Jeśli tego nie uczyni możemy zażądać odszkodowania, które równe jest wynagrodzeniu jakie otrzymałby pracownik, gdyby w tym okresie pracował. Pracodawca powinien wystawić nowy dokument już z poprawnymi danymi. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian na samym dokumencie. Nie wolno nic skreślać. Nie należy też nic dopisywać. Korekta tego dokumentu jest zawsze nowym pismem.

Uzasadnienie korekty

Dodatkowo pracodawca zobligowany jest do stworzenia dodatkowego pisma, w którym wyjaśnia pracownikowi co zostało skorygowane i sprostowane w nowym świadectwie pracy. Kopie tego pisma pracodawca trzyma u siebie. Po korekcie mamy więc w sumie trzy dokumenty. Błędny oryginał świadectwa pracy, korektę z naniesionymi poprawkami lub uzupełnieniem oraz dokument wyjaśniający, które punkty zostały zawarte w korekcie. Komplet tych dokumentów posiada zarówno pracodawca jak i pracownik.

[Głosów:6    Średnia:3.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here