Urlop wypoczynkowy to wolny czas każdego pracownika. Jest to okres niezbywalny i należny każdej osobie zatrudnionej na umowę zlecenie, ponadto urlop wypoczynkowy jest regulowany przez kodeks pracy i dokładnie w nim zapisany. Dokładnie reguluje też umowa o pracę ile dni urlopu przysługuje danemu pracownikowi. Ogólnie uważa się, że pracownik, który przepracował mniej niż 10 lat może otrzymać 20 dni urlopu a gdy przepracował więcej niż 10 lat pracy może otrzymać 26 dni urlopu.

Co wlicza się do okresu pracy?

Taka proporcjonalność jest liczona tylko w przypadku gdy pracownik podjął pierwszą pracę w swojej karierze zawodowej Wszystko to jest proste, gdy praca została podjęta na początku roku, wtedy po całym roku pracownik nabywa prawo do urlopu 20 dniowego, gdy zostanie zaś zatrudniony w połowie roku, wtedy mam liczony okres urlopu według przepracowanych miesięcy.Do okresów pracy, według których liczy się dni urlopu, zalicza się pracę u poprzednich pracodawców oraz lata nauki w poszczególnych szkołach. Cały staż pracy, który bierze się pod uwagę gdy wylicza się należny urlop pracownikowi, zlicza się razem bez względu na przerwy powstałe pomięci poszczególnymi etapami pracy.

Z tytułu ukończenia szkoły wlicza się określoną ilość lat do urlopu. Do każdego rodzaju szkoły wlicza się inną wartość, zależne jest to od lat, podczas których uczyło się w danej szkole. Okresy szkolne nigdy nie sumują się, zawsze wybiera się taki okres, który będzie najbardziej korzystny dla pracownika. Poszczególne szkoły dają następującą ilość lat do naliczenia dni urlopu:

  • szkoły zawodowe – ilość lat, podczas których się uczyło w danej szkole, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średnie szkoły zawodowe – czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat,
  • średnie szkoły ogólnokształcące – 4 lata,
  • policealne szkoły – 6 lat,
  • wyższe studia – 8 lat.

W przypadku pierwszej pracy każdy pracownik ma liczony czas urlopu względem przepracowanych miesięcy. Oznacza to, że jeden miesiąc kalendarzowy jest równy 1/12 urlopu, który przysługiwać będzie pracownikowi. Gdy pracownik dopiero co podjął pracę jego każdy przepracowany miesiąc to 1/12 urlopu, przysługującemu mu po roku pracy.

Taka proporcjonalność jest liczona tylko w przypadku gdy pracownik podjął pierwszą pracę w swojej karierze zawodowej Wszystko to jest proste, gdy praca została podjęta na początku roku, wtedy po całym roku pracownik nabywa prawo do urlopu 20 dniowego, gdy zostanie zaś zatrudniony w połowie roku, wtedy mam liczony okres urlopu według przepracowanych miesięcy.

Umowa o pracę ile dni urlopu

Gdy pracownik pracuje na 1/2 etatu ma również swój urlop liczony proporcjonalnie co do przepracowanego okresu pracy. Dla przykładu osoba, która pracuje na 3/4 etatu i ma przepracowany okres dłuższy niż 10 lat, nabywa prawo urlopu na czas 19,5 dnia czyli po zaokrągleniu może iść na urlop, który będzie trwał 20 dni a nie 26 dni, gdyby taka osoba pracowała na pełny etat. Wyliczenia te nie są zbyt skomplikowane dla działu kadr, który pracuje dzisiaj w oparciu o nowoczesne programy internetowe, które po wprowadzeniu do nich odpowiednich danych, dają konkretny czas urlopu dla konkretnego pracownika.

W przypadku gdy pracownik zmienił pracę w ciągu roku i nie wykorzystał należnego mu urlopu w poprzedniej pracy, może otrzymać od poprzedniego pracodawcy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas urlopu.

Pracownicy składają wcześniej wnioski urlopowe a pracodawca w ich oparciu ustala plan urlopowy. Zawsze 1 dzień pracy, wynoszący 8 godzin to jeden dzień urlopu. Urlopy najczęściej brane są w okresie letnim, jednak i tak w każdej firmie czy w każdym przedsiębiorstwie muszą być one tak rozplanowane by nie było żadnego uszczerbku dla danej firmy. Niektóre firmy w okresie letnim zamykają się i w ten sposób w jednym okresie z urlopów korzystają wszyscy pracownicy.

Inne rodzaje urlopów

Urlop wypoczynkowy nie jest jedynym rodzajem urlopu. Pracując można wykorzystać urlop bezpłatny i urlop na żądanie.
Urlop na żądanie nie musi być wcześniej umawiany z pracodawcą. Jest to urlop przysługujący pracownikowi w nagłej sytuacji życiowej. Tego rodzaju urlop może trwać nie więcej niż cztery dni.

Taka proporcjonalność jest liczona tylko w przypadku gdy pracownik podjął pierwszą pracę w swojej karierze zawodowej Wszystko to jest proste, gdy praca została podjęta na początku roku, wtedy po całym roku pracownik nabywa prawo do urlopu 20 dniowego, gdy zostanie zaś zatrudniony w połowie roku, wtedy mam liczony okres urlopu według przepracowanych miesięcy.Urlop bezpłatny jest to urlop na wniosek pracownika, nie powinien on trwać dłużej niż dwa miesiące i jest czasem, w którym nie otrzymuje się wynagrodzenia. W przypadku gdy pracownik wyjeżdża za granicę na dwa miesiące, gdy zostaje w domu by opiekować się chorą osobą, może poprosić o urlop bezpłatny. Gdy pracownik składa wniosek na urlop bezpłatny dłuższy niż dwa miesiące, musi liczyć się z faktem, że pewnego dnia z takiego urlopu zostanie odwołany.

Urlop bezpłatny pracownik może wziąć także w celu wykonania pracy u innego pracodawcy. Jednak w takich okolicznościach dobrze jest posiadać zgodę swojego pracodawcy. Ponadto pracodawcy powinni zawrzeć ze sobą porozumienie w tej konkretnej sprawie.

Urlop wypoczynkowy jest bardzo miłym i przyjemnym czasem, który pozwala na rewitalizację swoich sił. Czas ten jednak bardzo szybko mija, zważywszy, że nie ma go zbyt dużo. Osób, które dostają krótkie urlopy jest znacznie mniej, bowiem cały czas wliczany do urlopu powoduje, że dane dni naliczają się i zawsze większość pracowników ma 26 dni urlopu a mniejsza grupa ma 20 dni.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here