Jak wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony

Zakończenie współpracy z danym pracownikiem nie jest łatwy, szczególnie wtedy, gdy wiąże go kontrakt o charakterze bezterminowym. W takiej sytuacji konieczne jest zachowanie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Na ogół jest on zależny od czasu, przez jaki pracownik świadczył swoje usługi na rzecz firmy. Jeżeli przebywał w niej nie więcej niż pół roku, przysługuje mu dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Termin ten jest równy miesiącowi w sytuacji, gdy pracował w danym zakładzie przez czas dłuższy niż pół roku, lecz mniej niż trzy lata. Tacy pracownicy mogą już bowiem skorzystać z najdłuższego okresu wypowiedzenia, który jest równy trzem miesiącom kalendarzowym.

Ważne jest również, aby wiedzieć, jak wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony

Kwestia ta jest mniej problemowa dla samych pracowników, bowiem mogą oni w każdej chwili złożyć stosowne wypowiedzenie. Inaczej wygląda sytuacja pracodawcy, bowiem zobowiązany jest on do wskazania powodu, który uzasadnia zwolnienie danej osoby.

Najczęściej wskazywanym przez pracodawcę motywem jest utrata zaufania

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślonyTrzeba mieć jednak na względzie, że jest to pojęcie nieostre. Niezbędne jest jego rozwinięcie – w innym przypadku pracownik może skutecznie żądać przywrócenia do pracy na dawnych warunkach. Dlatego każdy pracodawca powinien możliwie jak najprecyzyjniej określić przyczynę zwolnienia. Co ważne, nie może tego zrobić w sposób w pełni dowolny. Okazuje się, że stosowna adnotacja powinna zostać wręczona pracownikowi na piśmie – w przeciwnym wypadku jest całkowicie bezskuteczna. Dlatego wypowiedzenia droga mailową lub telefonicznie należy uznać za niebyłe.

Dopiero w momencie, gdy dojdzie do skutecznego wypowiedzenia, możliwe jest odliczanie terminu, w ramach którego pracownik nadal świadczy swoje obowiązki zawodowe. Po jego upływie obie strony kontraktu są wolne. Dobrze jest również pamiętać o tym, iż sam pracownik nie musi zgadzać się na wypowiedzenie mu umowy przez pracodawcę. W tym celu niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Właściwy ze względu na położenie zakładu sąd pracy orzeknie, czy wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę rzeczywiście było uzasadnione. Jeżeli okaże się, że nie, wówczas pracownik może domagać się odszkodowania za cały okres pozostawania bez pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here