Praca ochrona

Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystywane są w tworzeniu programów do projektowania, sterowania procesami produkcyjnymi, jak również do tworzenia elektronicznych systemów bezpieczeństwa, Osoby posiadające kwalifikacje w tym zakresie realizują zadania, których celem jest praca ochronna i monitorowanie przebiegu działalności firmy w różnych aspektach. Zasoby zakładu produkcyjnego dozorowane są przez pracowników ochrony mienia.

Ochrona poufnych danych i interesów firmy

Do pracy ochronnej związanej z siecią komputerową w firmie angażowani są specjaliści w dziedzinie informatyki. Przede wszystkim instalują kompleksowe zabezpieczenie systemu teleinformatycznego przed wirusami, zewnętrznym dostępem osób niepowołanych oraz przed cyberatakami. W tym celu instalują system filtrów wszystkich kanałów połączeniowych ze stronami internetowymi, pobieranymi plikami i pocztą e-mail. Z pracą ochronną wiąże się też monitorowanie bieżącej korespondencji pod kątem możliwości przedostania się programów szpiegowskich z firm konkurencyjnych. Praca ochrona w tym względzie polega na wykrywaniu i blokowaniu ataków hakerskich na serwer. Wszystko to ma na celu zapobieganie wyciekowi tajemnic firmowych oraz powstawaniu awarii systemu, a także zapewnia bezpieczne użytkowanie sieci bezprzewodowej na wszystkich stanowiskach pracy. Praca ochronna służy również kontroli kosztów wydatkowanych na przykład na eksploatację pojazdów służbowych. Informatyk może zainstalować w nich aplikacje mobilne generujące raporty z przebytych tras i porównać je z ilością pobranego paliwa. Jest to informacja o tym, czy samochody są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zabezpieczenie mienia i osób

W zakładach produkcyjnych, magazynach i na placach budowy zatrudniane są osoby do pracy ochronnej związanej z zabezpieczeniem sprzętów, urządzeń, materiałów do produkcji lub budowy, oraz przed przedostawaniem się na teren przedsiębiorstwa osób mogących stwarzać zagrożenie dla personelu. Zakłady produkcji specjalnej mogą być narażone na ataki terrorystyczne albo akty szpiegostwa przemysłowego. Zadaniem ochroniarza jest monitorowanie obiektu pod kątem zachodzących tam wydarzeń. W razie potrzeby interweniuje lub uruchamia system alarmowy. Praca ochronna jest niezbędna w godzinach nocnych. Ochroniarz regularnie patroluje obiekt i jego otoczenie w celu wykrycia prób włamania lub kradzieży firmowego mienia. Szczególna potrzeba pracy ochronnej występuje podczas przewożenia firmowych pieniędzy do banku. Pracownicy ochrony konwojują transport do miejsca docelowego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here