Odfrankowienie kredytu a potencjalne korzyści

Kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego to problem setek tysięcy polskich kredytobiorców i ich rodzin. Obserwowany w ostatnich latach stały wzrost kursu CHF względem polskiej waluty sprawia, że wartość zobowiązania pozostałego do spłaty pomimo kilkunastu lat uiszczania rat kapitałowo-odsetkowych wciąż przewyższa wartość pierwotnie zaciągniętego kredytu w złotówkach, a także wycenę rynkową nieruchomości. Sprawia to, że posiadacze umów kredytowych waloryzowanych kursem CHF nie mogą dokonać sprzedaży mieszkania bez znacznej straty. Realnym problemem dla wielu kredytobiorców są także trudności w regulowaniu miesięcznych rat kredytowych, które są coraz wyższe i znacząco obciążają domowe budżety. Wiele osób zastanawia się, czy jest to sytuacja bez wyjścia. Pomocy w takich sprawach udzielają kancelarie prawne specjalizujące się w odfrankowieniu kredytów.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu polega na przekształceniu umowy w kredyt złotówkowy, na skutek usunięcia z niej klauzul indeksacyjnych. Zarówno polski UOKiK, jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) uznały klauzule indeksacyjne zawarte w umowach kredytów frankowych za niedozwolone. Pogląd ten podzielają coraz częściej polskie sądy, co znajduje potwierdzenie w dużej liczbie prawomocnych wyroków na korzyść kredytobiorców. Oznacza to, że z powodzeniem można dochodzić swoich roszczeń wobec banku, w związku z pobieraniem przez lata zawyżonych rat kredytowych, jak również domagać się zwrotu nadpłaconego kapitału.

Potencjalne korzyści z odfrankowienia kredytu

Skutkiem uznania klauzul indeksacyjnych zawartych w danej umowie kredytowej za niedozwolone jest ich usunięcie, a następnie przewalutowanie kredytu po kursie z dnia jej zawarcia, tj. przekształcenie w umowę kredytu złotówkowego. Odfrankowienie kredytu obejmuje rozliczenie nadpłat uiszczonych już rat kredytowych, ale także przeliczenie przyszłych rat po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu, przy zachowaniu dotychczasowego oprocentowania. Na skutek odfrankowienia kredytu wartość kapitału pozostałego do spłaty ulegnie znacznemu obniżeniu, podobnie jak wysokość miesięcznych rat kredytowych.

Odfrankowienie to szansa dla polskich kredytobiorców na pozbycie się problemu zadłużenia w CHF. Warto skorzystać z pomocy prawnej kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu sporów z bankami. Informacje na temat odrankowienia kredytu znajdziesz również w artykule na stronie http://www.ebrzesko.pl/odfrankowienie-kredytu/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here