PIT 28 na rok 2021 – rozliczenie po terminie

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są do dopełnienia licznych formalności związanych ze składaniem dokumentacji rozliczeniowej w odpowiednich terminach. Tak jest również w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Są oni zobowiązani do złożenia deklaracji PIT-28 w obowiązującym terminie. Czasami jednak może zdarzyć się sytuacja, że przez pewne przeoczenia czy okoliczności deklaracja podatkowa nie trafi w terminie ustawowym do Urzędu Skarbowego. Jakie mogą być tego konsekwencje? Dowiesz się z naszego artykułu. 

Jaki jest termin na złożenie zeznania podatkowego PIT-28?

Osoby rozliczające swoje przychody za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są do dużo wcześniejszego złożenia wymaganego zeznania podatkowego niż inni podatnicy. Wynika to z faktu, że ryczałt jest uproszczoną formą ewidencji, która nie wymaga prowadzenia tak obszernej dokumentacji, jak w przypadku ogólnych zasad opodatkowania. Na deklaracji PIT-28 podatnicy uwzględniają jedynie przychody opodatkowane ryczałtem bez kosztów uzyskania przychodu, gdyż w powyższej formie opodatkowania one nie obowiązują. Podatnicy również nie mają możliwości rozliczania się jako rodzic samotny czy wspólnie z małżonkiem. Dlatego termin na złożenie deklaracji PIT 28 2021 upływa dnia 28 lutego 2022 roku (poniedziałek) i jest znacznie krótszy niż w przypadku innych zeznań podatkowych.

Należy pamiętać, że przychody opodatkowane ryczałtem objęte są różnymi stawkami, które w 2021 roku kształtują się następująco: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%.

Złożenie PIT-28 po terminie – jakie konsekwencje?

Według artykułu 56 paragrafu 4 Kodeksu Karno-Skarbowego podatnik, który nie złoży deklaracji podatkowej w ustawowym terminie, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W zależności od kwoty niezapłaconego podatku wymierzona może zostać stosowana kara grzywny. Jeśli wartość nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, podatnik podlega jedynie wykroczeniu skarbowemu, kiedy jednak zaległość jest wyższa tej kwocie – wykroczenie to kwalifikowane jest jako przestępstwo skarbowe.

Istnieje możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu, która może pomóc w uniknięciu kary. Dokument ten jest informacją składaną do Urzędu Skarbowego o popełnionym czynie zabronionym. Należy w nim zawrzeć wszystkie przyczyny i okoliczności związane z niedotrzymaniem ustawowego terminu na złożenie deklaracji. Oczywiście wraz z dokumentem czynnego żalu należy przekazać deklarację podatkową i wpłacić ewentualną zaległość podatkową.

Wspomniane zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego nie przyniesie żadnych rezultatów, kiedy zostanie złożone w chwili, gdy organ już rozpoczął czynności służbowe związane z kontrolą zmierzającą do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego bądź gdy zostanie złożone w czasie, gdy Urząd Skarbowy ma wiadomość o popełnieniu wykroczenia, lub przestępstwa skarbowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here