Staż pracy co się wlicza

Odpowiednio długi staż pracy wpływa na różnego rodzaju uprawnienia, chociażby na takie jak: prawo do emerytury, prawo do dłuższego urlopu czy też do dłuższego okresu wypowiedzenia.

Staż pracy co się wlicza?

Warto być świadomym, że oprócz standardowo przepracowanych lat wykonywania danego zawodu w oparciu wyłącznie o umowę o pracę, w staż pracy wlicza się wiele innych okresów, które również się do niego zaliczają. Są to przede wszystkim:

Lata edukacji

Do stażu pracy wlicza się również okres, w którym pracownik poświęcał się zdobywaniu wiedzy. W zależności od rodzaju ukończonej szkoły, do stażu wliczane są:

  • 3 lata – zasadnicza szkoła zawodowa,
  • 4 lata – średnia szkoła ogólnokształcąca,
  • 5 lat – średnia szkoła zawodowa,
  • 6 lat – szkoła policealna,
  • 8 lat – szkoła wyższa (zdobycie tytułu licencjata jak i magistra w tym przypadku traktowane jest tak samo).

Dodatkowo, jeśli ktoś odbywa studia doktoranckie, to również okres ten wlicza się do stażu pracy, oczywiście pod warunkiem, że zostanie uzyskany dyplom oraz, że czas edukacji w tym kierunku nie będzie dłuższy niż 4 lata.

Służba w wojsku lub w policji

Staż pracy co się wliczaOkres, w którym dana osoba podjęła się zawodowej lub czynnej służby wojskowej lub służbie policyjnej również wlicza się do stażu pracy.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego

Warto być świadomym, że nawet jeśli dana osoba nie podejmuje pracy w firmie lub przedsiębiorstwie, ale zajmuje się indywidualnie rolnictwem lub pracuje w gospodarstwie, które jest prowadzone przez współmałżonka, liczy się to jako staż.

Urlopy

W przypadku posiadania potomstwa, do stażu pracy wlicza się okres przebywania na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym. Liczy się również urlop szkoleniowy lub bezpłatny wypoczynek.

Legalne zatrudnienie u zagranicznych pracodawców

Okres w którym dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych

Po zsumowaniu wszystkich wyżej wymienionych etapów w życiu można ustalić ile lat tak naprawdę przepracowaliśmy i jakie uprawnienia dzięki temu zyskaliśmy. Warto wiedzieć, że do stażu pracy nie wlicza się z kolei praca w oparciu o umowę zlecenie lub dzieło ani też nie można do niego zaliczyć okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here