Urlop na poszukiwanie pracy ile dni

Dni wolne na szukanie pracy przypadają zatrudnionemu, jaki uzyskał co najmniej 2-tygodniowe wypowiedzenie. Przełożony nie ma możliwości, aby odmówić udzielenia dni na szukanie pracy. Oczywiście jeśli zatrudniony wystąpi o nie. Jest to typowe Kodeksowe zwolnienie ze świadczenia pracy na szukanie kolejnego zatrudnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przypadające zatrudnionemu w czasie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego poprzez przełożonego. W związku z tym, urlop na poszukiwanie pracy ile dni trwa?

Wolne na szukanie pracy – co powinniśmy o nim wiedzieć?

Urlop na poszukiwanie pracy ile dniZgodnie z Kodeksem pracy w czasie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego poprzez przełożonego zatrudnionemu przypada zwolnienie na szukanie pracy, z utrzymaniem prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie to jest oferowane zatrudnionemu na szukanie pracy. Przełożony nie ma natomiast żadnych instrumentów, żeby sprawdzić co rzeczywiście zatrudniony robi na zwolnieniu. Jeśli przełożony ma informację o tym, iż zatrudniony ma już znalezioną kolejną pracę to i tak nie może robić zatrudnionemu z owego powodu kłopotów.

Zwolnienie na szukanie pracy jest oferowane na wniosek pracownika. Przełożony jedynie w szczególnych wypadkach może nie uwzględnić wniosku o zwolnienie. Może mieć to miejsce, kiedy zatrudniony wyraził zgodę na zaproponowane w ramach wypowiedzenia zmieniającego nowe warunki zatrudnienia czy także do połowy czasu wypowiedzenia nie odrzucił tychże wymogów mimo odpowiedniego poinformowania o takiej możliwości.

Komu przypadają dni na szukanie pracy?

Prawo do dni wolnych na szukanie pracy zależy od spełnienia trzech wymogów, jakie co istotne muszą zostać spełnione równocześnie. Po pierwsze umowa o pracę musi zostać rozwiązana poprzez wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Z dni wolnych na szukanie pracy nie skorzysta wiec zatrudniony, jaki rozstał się z przełożonym za porozumieniem stron, lub zatrudniony, jaki sam rozwiązał umowę. Po drugie czas wypowiedzenia umowy o pracę musi sięgać przynajmniej 2 tygodnie. Po trzecie natomiast to zatrudniony musi złożyć wniosek o udzielenie mu dni wolnych na szukanie pracy.

Urlop na poszukiwanie pracy ile dni?

W czasie wypowiedzenia umowy o prace, które trwa 2 tygodnie, dokonanego poprzez przełożonego zatrudnionemu przypada zwolnienie na szukanie pracy. Zachowuje wówczas prawa do wynagrodzenia. W sytuacji, kiedy wypowiedzenie zatrudnionemu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony występuje z powodu ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy lub z pozostałych przyczyn niedotyczących pracowników, przełożony może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, zmniejszyć czas trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej natomiast do 1 miesiąca. W takim wypadku zatrudnionemu także przypada prawo do dni wolnych na szukanie pracy.

Dni wolne na szukanie pracy – warunki przyznania

Zatrudniony, jaki będzie przymuszony odejść z obecnego miejsca zatrudnienia winien wiedzieć, iż szansę skorzystania z odpłatnych dni dedykowanych na szukanie nowej pracy jest w kliku sytuacjach ograniczona.

Przede wszystkim w ustawie określono, że możliwość taka dotyczy jedynie wypowiedzenia dokonanego poprzez przełożonego. Więc, gdy o odejściu z firmy zadecydował sam zatrudniony, to nie ma on możliwości ubiegania się o pełnopłatne dni wolne na szukanie pracy. Należałoby tymczasem pamiętać, że chociażby w sytuacji, kiedy wypowiedzenia dokonał przełożony, udzielenie prawa do dni wolnych nie jest niezbędne – występuje ono właśnie na wniosek samego pracownika.

Dodatkowo przepis znacznie wskazuje, że żeby dni wolne miały prawo zaistnieć, czas wypowiedzenia musi wynieść przynajmniej dwa tygodnie. Więc w wypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony, wymóg tenże zostanie spełniony zawsze. Również w wypadku umów na czas określony, jakie są podpisywane na czas dłuższy aniżeli sześć miesięcy, strony mogą (chociaż nie muszą) określić możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy, za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Zwolnienie na szukanie pracy

Urlop na poszukiwanie pracy ile dniNależy pamiętać, iż urlop na szukanie pracy może być wzięty jedynie wtedy gdy przełożony wypowiedział umowę o pracę. Urlop taki nie przypada, gdy to sam zatrudniony złożył wypowiedzenie. Nie przypada również w sytuacji kiedy pracownik został zwolniony dyscyplinarnie. Gdy świadczymy usługi na bazie umowy zlecenie, nie można skorzystać z urlopu na szukanie pracy.

Ekwiwalent za wolne na szukanie pracy

Zatrudniony może wnioskować o odszkodowanie, gdy nie wykorzysta przypadających mu dni wolnych. Gdy również okaże się, iż przełożony przywróci go do pracy, to nie będzie musiał oddawać kapitałów, wydanych jako ekwiwalent za owe dni wolne. Mało tego. Identyczna sytuacja będzie wówczas, kiedy przełożony razem z wypowiedzeniem przekazuje zatrudnionemu od razu do podpisania wniosek o urlop na cały czas wypowiedzenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here