Ile rozdziałów powinna mieć praca licencjacka

Praca licencjacka jest pierwszą poważną formą zaliczenia etapu studiów. Każdy, kto przygotowuje się do pisania, musi zacząć od szkicu i planu. Na początek warto zastanowić się, jakie elementy są najistotniejsze. Następnym krokiem jest sporządzenie listy rozdziałów. Każda praca ma swoją specyfikę. Charakter licencjatu uzależniony jest od kierunku studiów i dyscypliny naukowej. Na niektórych kierunkach wystarczy 20-30 stron znormalizowanego maszynopisu. Prościej mówiąc, standardowa praca licencjacka powinna liczyć minimum 20 stron komputerowego wydruku w formacie A4. Nie jest to trudne do osiągnięcia. Na napisanie pracy promotor daje zwykle rok studentom. Pisanie pracy licencjackiej można rozpocząć już pod koniec drugiego roku studiów.

Ile rozdziałów powinna mieć praca licencjacka?

Ile rozdziałów powinna mieć praca licencjackaStudenci zwykle zadają sobie pytanie, ile rozdziałów powinna mieć praca licencjacka. Na to pytanie nie ma jednak dokładnej odpowiedzi. W tego typu pracy powinno znaleźć się przynajmniej kilka rozdziałów. Rozpoczynamy zwykle od wstępu, gdzie należy krótko streścić cel pracy naukowej. Następnym krokiem jest pierwszy rozdział z opisanym stanem badań oraz z przyjętą metodą. W pierwszym rozdziale należy opisać najważniejsze książki i badania prowadzone w tej dziedzinie, której dotyczy praca licencjacka. Drugi rozdział i kolejne dotyczą zwykle własnych badań i indywidualnych ustaleń. W zależności od tego, jak szeroko zakrojone są badania, ilość rozdziałów może być większa lub mniejsza. Główna część pracy może obejmować dwa lub trzy rozdziały. Na koniec warto dodać podsumowanie i wnioski końcowe. W ostatnim rozdziale należy wskazać, jakie jeszcze badania powinny być wykonane w tym samym kierunku.

Jak przygotować plan pracy licencjackiej i rozdziałów?

Młody badacz może liczyć na wsparcie promotora podczas pisania pracy licencjackiej. Doświadczony naukowiec potrafi podpowiedzieć ile rozdziałów powinno się znaleźć w pracy licencjackiej. Po wyborze i zatwierdzeniu tematu można przystąpić do poszukiwania informacji. Warto przeszukać literaturę dostępną w bibliotece oraz w zasobach cyfrowych. Wiele książek i czasopism oraz artykułów naukowych można obecnie znaleźć w bibliotekach internetowych. To pomaga w szybkim zebraniu literatury. Liczba rozdziałów licencjatu i końcowa objętość pracy zależą właśnie od zgromadzonej literatury. Są tematy, o których pisało już wielu badaczy. Wówczas w rozdziałach licencjatu trzeba wnikliwie opisać ustalenia badaczy. Jeśli z kolei temat nie był dokładnie analizowany, wówczas samemu trzeba więcej czasu poświecić na poszukiwania. Niektóre rozdziały pracy licencjackiej mogą dotyczyć przeprowadzonych ankiet, wyników badań i innych, samodzielnych czynności naukowych.

Plan pracy licencjackiej warto wcześniej zaplanować i przemyśleć. Popularną metodą, stosowaną na zachodnioeuropejskich uczelniach, jest oszacowanie długości każdego rozdziału. Można założyć, że wstęp będzie miał dwie strony a rozdziały główne dwadzieścia stron. Wówczas dzielimy liczbę stron na poszczególne rozdziały i przypisujemy do każdej części pracy konkretną ilość stron. Jeśli wiemy, że któryż rozdział będzie długi, wówczas możemy stworzyć jeszcze podrozdziały. Każda cześć pracy licencjackiej powinna być czytelna i przekazywać logicznie spisane informacje.

Dlatego pojedynczy rozdział może mieć od trzech do dziesięciu stron. Końcową liczbę rozdziałów można określić w zależności od objętości całej pracy licencjackiej. Im dłuższa praca, tym więcej rozdziałów. Na niektórych kierunkach i wydziałach przyjmuje się minimalną i maksymalna liczbę stron licencjatu. Średnio praca ta zamyka się w przedziale 20-30 stron. Dodatkowo można dodać ilustracje i wykresy. Także ankiety i wywiady sprawiają, że praca jest dłuższa.

Liczba stron a liczba rozdziałów licencjackiej pracy

Ile rozdziałów powinna mieć praca licencjackaWielu wykładowców i promotorów wskazuje studentom minimalną i maksymalną liczbę stron w pracy. Jednak ilość rozdziałów każdy musi ustalić sam. To kwestia bardzo indywidualna. Jeśli praca ma do dwudziestu stron, warto zastosować np. trzy lub cztery rozdziały. Jeśli któryś rozdział jest dłuższy i bardziej skomplikowany, warto wówczas wydzielić w nim dodatkowe podpunkty.

Rozdziały i podrozdziały pomagają w czytaniu pracy licencjackiej. Większa liczba rozdziałów i podrozdziałów sprawiają, że praca ma logiczny układ i jest bardziej czytelna. Spis treści pomaga czytelnikom zorientować się w zakresie przeprowadzanych badań. Liczba rozdziałów w pracy licencjackiej może też wpłynąć na ocenę końcową. Dlatego warto przyjąć minimalną liczbę rozdziałów, a następnie rozbudować je, jeśli zajdzie taka potrzeba. Każdy z rozdziałów zawiera krótki wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Logiczna struktura pomaga w czytaniu pracy licencjackiej.

[Głosów:12    Średnia:2.6/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here