Jak napisać streszczenie pracy?

Studenci ostatnich lat studiów pierwszego i drugiego stopnia przed ukończeniem nauki muszą napisać pracę dyplomową. Podobnie dzieje się w przypadku studiujących na stopniu trzecim – doktoranci piszą rozprawę naukową, czyli pracę doktorską. Na studiach podyplomowych również wymagane jest napisanie pracy końcowej. Każda praca, niezależnie od specyfiki, musi spełniać pewne standardy, które ułatwiają czytelnikowi nawigację i zrozumienie treści pracy. Wśród wymogów stawianych autorom prac naukowych czy dyplomowych jest konieczność sporządzenia streszczenia pracy.

Jak napisać streszczenie pracy?Streszczenie, czyli przeredagowanie i sformułowanie w krótki sposób treści pracy nie jest proste. Trudność polega na tym, ograniczając się do jednej a maksymalnie dwóch stron maszynopisu musi zawierać informację na tyle pełną, aby każdy kto zapozna się z jego treścią miał świadomość, czego może oczekiwać od całej pracy. Na seminariach dyplomowych promotorzy uczą więc swoich podopiecznych jak napisać streszczenie pracy.

Jak napisać streszczenie pracy?

Jakie są elementy składowe streszczenia pracy dyplomowej? W każdym streszczeniu trzeba ująć następujące informacje:

  • tytuł pracy,
  • założenia, cel pracy,
  • nawiązanie do tematu (bardzo krótkie),
  • zakres badawczy, główne tezy pracy,
  • problematyka pracy oraz miejsce tej problematyki w dotychczasowych badaniach naukowych czy literaturze,
  • bardzo krótka charakterystyka metod i narzędzi badawczych oraz opis badań wraz z ich wynikami,
  • opis rezultatów i podanie najważniejszych wniosków wynikających z pracy.

W streszczeniu opisuje się zwięźle napotkane trudności, o ile takie były, a także podaje od kliku do kilkudziesięciu słów – kluczy. Wiele osób czytających streszczenia czyta tylko słowa – klucze i na tej podstawie ocenia przydatność pracy do swoich celów.

Streszczenie pracy powinno być umieszczone na początku pracy, zaraz za spisem treści. W ten sposób dajemy czytelnikowi błyskawiczną możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami o pracy i jeśli okaże się, że praca nie przyda się czytelnikowi do jego badań, to nie straci on czasu na niepotrzebne czytanie wielu stron.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here